Glasmester

Espen 2007 10 01

Glasskjerar

Kvifor ikkje bruke restane frå eit knust bilete til å lage nyt glass til eit anna bilete kor glaset har lidd av sprekkdanningar over lengre tid? Det er jo betre enn å hive dei store delane av det store glaset. Glaset frå eit stort bilete har no blitt glaset i ei mindre ramme.

Eg trong litt øving før eg meistra glaskniven, men det gjekk no på eit vis. Etter å ha rissa inn kor du vil brekka glaset, legg du det på ein rett kant og gir det eit lite men bestemt kakk. Bruddet er eit faktum!

Kommenter

Relatert