Språkvettregler

Karoline 2007 05 13

Det er så og si ubegrenset antall regler vi kan følge. Alt fra hvordan man oppfører seg på sjøen til hva man må gjøre for å tilfredsstille Gud. Normer til de norske lover. For litt siden opdaget jeg enda flere, språkvettregler. Disse var igrunn ganske geniale, enten du skal skrive et brev hjem til mor eller eksamen. Nå vet jeg ikke om dette er gammelt nytt, men tenkte uansett de kunne meddeles andre:

Språkvettreglene

  1. Det er ingen skam å sette punktum. En lesevennlig periode har sjelden mer enn 22-25 ord.
  2. Har du flere ting på hjertet, så si én ting om gangen. Prøv ikke å si to ting samtidig. Server momentene porsjonsvis, og avslutt gjerne setningen før du begynner på en ny.
  3. Vær høflig mot leseren. Tenk på leseren når du skriver, og velg ord som du vet han forstår. Må du bruke et vanskelig ord, skal du huske på at det ikke er forbudt å forklare det.
  4. Bli ikke smittet av substantivsjuken. Skriv ikke: Kari foretar innhøsting av epler — når du like gjerne kan skrive: Kari høster (inn) epler.
  5. Vær gjerne høyrevridd når du skriver. Sørg for at (hoved)verbet kommer langt ut til venstre i setningen, og spre resten av setningsinnholdet ut til høyre.
  6. Du skal ikke pynte deg med ord. Motstå fristelsen til å bruke fremmedord, moteord eller vitenskapelig klingende «påfugl-ord».
  7. Vær ikke redd for den konkrete uttrykksmåten Mener du spade, så skriv spade — ikke arbeidsredskap.
  8. Sløs ikke med ord og bokstaver. En kort uttrykksmåte er i regelen bedre enn en lang. Skriv ikke: Idrettslaget er en trivselsfremmende faktor i relasjon til lokalmiljøet — når du like gjerne kan skrive: Idrettslaget skaper trivsel i bygda.
  9. Vær ikke redd for det personlige tonefallet. Personord som du, De, dere, jeg, vi er tillatt i skrift også.
  10. Bruk ørekontrollen. Venn deg til å lese høyt for deg selv det du har skrevet. Det kan hjelpe deg til å sile bort de mest papirknitrende uttrykkene.

Vis språkvett!

Kommenter

Relatert