Strøumen i flaumen

Espen 2010 02 16

Studentersamfundet i Trondhjem er tidvis plaga med teit straum. I dag har me observert at spenninga mellom fase og jord tvang meteret til endes sånn at nåla stod der og vibrerte 4-5 sekunder. Meteret går til 250V, og heng på hovudtavla. Vidare så er me litt plaga med at jordfeilbryterar slår ut i tide og utide. 7 ganger i går, men berre 3 gange i dag på 4 uavhengige undertavler.

Kommenter

Relatert